پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - یگان حفاظت شهرستان کرج در راستای صیانت و حراست از اراضی ملی و مرتعی با اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تجاوز و تصرف در اراضی ملی، مقتدرانه اقدام می نماید.
بازدید : 36 17 تير 1398 ساعت 15:33 شماره :61692

یگان حفاظت شهرستان کرج در راستای صیانت و حراست از اراضی ملی و مرتعی با اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تجاوز و تصرف در اراضی ملی، مقتدرانه اقدام می نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز؛ مسئولین بخش آسارا، جدیت و تلاش مضاعف ریاست و پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کرج در حفظ و حراست از اراضی دولتی، اجرای بموقع احکام قضائی، عملکرد سریع در زمان حریق و اطفاء آن در مراتع بخش آسارا را قابل تحسین دانستند.

محمد صادق کمالی؛ بخشدار آسارا، ضمن قدردانی از کارکنان یگان حفاظت منابع طبیعی در حفظ و حراست از اراضی دولتی گفت: یگان حفاظت در راستای صیانت و حراست از اراضی ملی و مرتعی با اقدامات پیشگیرانه از هرگونه تجاوز و تصرف در اراضی ملی مقتدرانه اقدام می نماید.

وی یادآور شد: منابع طبیعی شهرستان کرج توانسته است در جهت مبارزه با زمین خواری، بخش اعظمی از بیت المال که ارزش ریالی زیادی داشته را از سودجویان بازپس بگیرند و به منابع و اموال دولتی بازگردانند.

در ادامه سیاوش ذاکری؛ رئیس منابع طبیعی کرج در این خصوص گفت: برای حفظ و صیانت از بیت المال با هرگونه تجاوز و زمین خواری در اراضی دولتی در حوزه استحفاظی این شهرستان برخورد جدی و قانونی بعمل خواهد آمد.

همچنین؛ این گزارش می افزاید: محمدباقر آسرائی؛ شهردار آسارا و محمدصادق کمالی؛ بخشدار آسارا، به پاس اقدامات ارزنده منابع طبیعی کرج، با اهداء لوح سپاس از ریاست این اداره قدر دانی نمودند.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :