پیشخوان مطبوعات
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
46 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:28 حداکثر دما:48

نظرسنجی
سایت یگان حفاظت را چگونه ارزیابی می کنید؟