پیشخوان مطبوعات
آب و هوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
44 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:29 حداکثر دما:46

نظرسنجی
سایت یگان حفاظت را چگونه ارزیابی می کنید؟